Okyanus Suyu Neden Tuzludur?

Çağlar Enes Sezgün
A+A-
Reset

Dünya gezegeninin yaklaşık %70’i su ile kaplıdır ve bu suyun %97’si tuzludur. Bu tuzlu su, özellikle okyanuslarda bulunur ve içeriğinde tuzlar ve mineraller bulunur. Tuzlar ve mineraller, akarsular aracılığıyla okyanusa taşınır. Akarsular, yağmur suyunun toprağa nüfuz etmesi sonucu oluşur ve bu su, kaya ve toprakları aşındırarak mineralleri taşır. Bu akışlar ve deniz tabanındaki açıklıklar iki ana kaynaktır.

Deniz tabanındaki hidrotermal sıvılar da tuzların kaynağıdır. Deniz suyu deniz tabanındaki çatlaklara sızar ve magma tarafından ısıtılır, bu da tuzların suya karışmasına neden olur. Ayrıca, tuz kubbeleri deniz suyundaki tuzluluğa katkıda bulunur. Bu kubbeler, yeraltında ve deniz altında geniş tuz yatakları olarak bulunur.

Deniz suyundaki en yaygın iyonlar klorür ve sodyumdur ve birlikte okyanustaki çözünmüş iyonların yaklaşık yüzde 85’ini oluştururlar. Magnezyum ve sülfat ise toplamın yüzde 10’unu oluşturur. Diğer iyonlar çok küçük konsantrasyonlarda bulunur. Deniz suyundaki tuzluluk, sıcaklık, buharlaşma ve yağışa bağlı olarak değişir ve genellikle ekvatorda ve kutuplarda düşük, orta enlemlerde ise yüksektir. Ortalama tuzluluk oranı yaklaşık binde 35’tir. Başka bir ifadeyle, deniz suyunun ağırlığının yaklaşık yüzde 3,5’i çözünmüş tuzlardan gelir.

Göller ve nehirler genellikle tatlı su taşır, yani tuz içeriği daha düşüktür. Bu su kaynakları yağmurla yenilenir, bu nedenle tuz konsantrasyonları düşük kalır. Okyanuslar ise sürekli olarak içlerine akan nehirlerle tuzlarını yeniler.

Ancak, bazı tuzlu göller, örneğin Büyük Tuz Gölü veya Ölü Deniz gibi, çok tuzlu olabilirler. Bu göller genellikle okyanusla bağlantılı değildirler ve su kaynakları akarsu ve yeraltı sularıdır. Bu göllerde yağış dönemlerinde tuz içeriği azalabilir, ancak su buharlaştıkça daha tuzlu hale gelirler. Bu tuzlu göller, okyanustan on kat daha tuzlu olabilirler.

Ancak, bu kadar yüksek tuz içeriği, çoğu hayvanın yaşamasına uygun olmayabilir ve deniz suyu insanlar için içilemez. Deniz suyu içmek, vücutta fazla tuz birikimine ve daha fazla idrar üretimine neden olarak susuzluğa yol açabilir.

Deniz suyundaki tuzun çıkarılarak içilebilir hale getirilmesi için deniz suyu tatlandırma yöntemleri kullanılabilir. Ancak bu işlem enerji yoğun ve maliyetlidir, bu nedenle genellikle sadece kurak bölgelerde içme suyu temini için tercih edilir. Deniz suyu tatlandırma, tuzun suyun içinden ayrılmasını içerir ve enerji yoğun bir işlemdir. Bu nedenle çevresel ve maliyet açısından zorlu bir süreçtir.

infozon

 Her hakkı saklıdır @2023 infozon